onsdag, augusti 10, 2011

Amma syskon? "Inte så bra", enligt Familjeliv

På föräldrasajten Familjeliv.se finns sedan en tid en barnmorska som ger råd om amning.

En mamma har en del frågor kring amning och graviditet och om att amma syskon. Hon berättar att hon ammar sitt barn på 18 månader. Barnet vill absolut inte sluta amma vid tillfället hon skriver. Mamman är också tydlig med att hon inte heller vill sluta amma. Helst vill hon amma båda barnen när syskonet kommer, skriver hon, och undrar om det går.

Svaret lyder:
Kära du Tänk inte att du ska amma två barn en tvååring och ett nyfött barn. Detta blir inte så bra Jag rekommenderar dig att du förbereder dig för att amma det nya barnet som ska komma och att låta det barn du har inse att nu är amningen slut och han är en stor pojke som kan äta och dricka precis som alla andra barn i hans ålder.Annars kanske han tömmer dina bröst så den lilla babyn inte får vad den behöver.

Den första mjölken du får i brösten när du fött barn är kolostrum som är mycket fet och väldigt rik på antikroppar Redan några dagar efter förlossningen övergår sedan mjölken till den sk " mogna mjölken" som är tunnare och vitare inte så fet och inte så gul som den första. Detta sker även om du ammar nu.
Men planera för att du ska ha avslutat amningen av din son innan du föder Detta är mitt råd.
Mvh Irene

Här (min markering) upplever jag att Familjeliv brister allvarligt i sin rådgivning. I det här fallet är fakta biten åtminstone korrekt, vilket tyvärr inte gäller alla rådgivarens svar. Men svaret är både osakligt och en nedlåtande klapp på frågeställarens huvud.

Som amningsrådgivare är det viktigt att inte låta sina personliga åsikter lysa igenom, och jag är noga med att skilja på mina personliga val och åsikter och vad den hjälpsökande mamman frågar om, hennes behov och situation som kan vara mycket olika mina egna. Jag försöker gärna presentera flera olika möjliga vägar att gå, så får mamman känna efter om någon av dem kan kännas rätt för henne och hennes familj. Mina privata åsikter kan jag dryfta på min blogg och privat med släkt och vänner. Vissa trivs med att tandemamma, andra trivs inte med att det. Hur bra det blir eller inte är i allra högsta grad individuellt.

WHO-rekommenderar delvis amning i 2 år eller längre, och den här pojken är bara 18 månader. Det finns många barn i hans ålder som fortfarande ammas. På vilka grunder anser denna barnmorska att han är för stor? Ingenstans antyder mamman att han inte äter och dricker "precis som alla andra barn i hans ålder". Småbarn som ammas äter och dricker mat i allmänhet med god aptit. Amningen är något som mer ska jämföras med de för åldern vanliga substituten napp och vällingflaska. Tillskillnad från FLs rådgivare har jag erfarenhet av att amma syskon, en 2-åring och en bebis. Det fungerade mycket bra för oss.

2-åringar vill ammas som mys, gos och tröst. När de är trötta, ledsna, har gjort sig illa. Inte istället för kött och potatis, frukt och vatten. Familjelivs rådgivare förefaller ha besvärande kunskapsluckor när det gäller småbarnsamning. En 2-åring ligger inte ständigt vid tutten, och stjäl inte all mjölk från babyn. Tvärtom kan ett större syskon med effektivare amningsteknik hjälpa till att stimulera mjölkproduktionen åt en nyfödd så att mamman lättare kommer upp i större mjölkmängd.

Amningsråden har vid upprepade tillfällen varit tveksamma och upplevts som bristfälliga och förlegade. Efter kritik från bland andra Amingshjälpen har sajten gjort vissa justeringar. Rådgivaren är fortfarande kvar.

Familjeliv svarar så här på kritiken (utdrag):

- Vi döper om NNs forumdel till ”Fråga om amning” och undviker ordet expert då det kan uppfattas fel.( Amning är trots allt en mycket individuell företeelse.) Vi tänkte presentera NN så här: NN är leg.barnmorska och har lång erfarenhet av amning och barnavård utifrån vilken hon baserar sina svar.

- Vi kommer att tydliggöra genom en text att det ofta råder delade meningar om amning och uppmana besökarna att även diskutera sin fråga med andra i vårt medlemsforum.


Visst tycks det friskt om amning. Men delade meningar är knappast problemet när det kommer till dålig amningsrådgivning. Som forum borde de säkerställa kvalitén på experternas svar istället för att hänvisa till andra medlemmar. Som frågeställare borde man kunna lita på att experternas svar är både korrekta och sakliga.

Amning är visserligen både teori och praktik. För att citera specialistbarnmorskan och forskaren Kristin Svensson, så är laktation fysiologiskt medan amning är kulturellt.

Mjölkproduktion är en naturvetenskap. Inte löst tyckande. Visst är amning också en kulturell praktik, men när det kommer till mjölkproduktion, bröstkomplikationer och amningsstöd så är samstämmigheten stor. Här finns det mycket forskat och skrivet, som en amningsrådgivare bör hålla sig a'jour med.

Vad säger då litteraturen i denna fråga?

Amning idag, utgiven av Folkhälsoinstitutet på Gothia förlag 1998, är en bok som enligt baksidestexten "vänder sig framförallt till hälsovårdspersonal - läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och andra som sysslar med amningsrådgivning." Där finner jag följande på s 112:

Om kvinnan blir gravid under amningstiden, kan hon fortsätta att amma om hon vill. Hon behöver då vara extra noga med vad hon själv äter. Ibland ammar mamman både det stora och det lilla barnet när syskonet kommit. I en del kulturer är detta mycket vanligt.

Amning i dag finns nu i en reviderad nyutgåva från 2009. Jag slår upp frågan också i denna (s 120), men finner att avsnittet är oförändrat, bortsett från att en bisats lagts till.
 Ibland ammar mamman både det stora och det lilla barnet när syskonet kommit, något som kallas tandemamning. I en del kulturer är detta mycket vanligt.
Det lilla tillägget antyder kanske att förekomsten blivit vanligare med åren även i vår kultur?

Jag går vidare till Amningsguiden med Lena Weimers som huvudförfattare, utgiven 2008 "för alla yrkes kategorier inom hälso- och sjukvården." Någon av dessa böcker borde rimligtvis finnas i den av Familjeliv.se anlitade barnmorskan?

På s 196 finns en rubrik med namnet Tandemamning.

Det går bra att amma två barn med olika åldrar. [---] När det nya barnet är fött kan man fortsätta amma båda - så kallad tandemamning. Har mamman svårt att få upp bröstmjölksvolymen bör det nyfödda (yngsta) barnet amma i första hand för att säkerställa det nyfödda barnets näringsbehov.
Jag avslutar med ett citat från Amningsboken av Kristin Svensson och Malin Nordgren som utkom på Natur och Kultur 2002.

I vår kultur är det litet kontroversiellt att fortsätta amma ett barn som får syskon, och att amma både spädbarnet och det äldre barnet. Men många kvinnor har goda erfarenheter av att "tandemamma", som det kallas. Andra tycker det har känts konstigt, och har slutat amma det äldre barnet. Det finns inget rätt eller fel. Om du och dina barn trivs med tandemamning, men någon annan tycker det är olämpligt, ska du inte bry dig. Tänk på att synen på det, som så mycket annat när det gäller amning, är kulturellt betingad.