fredag, december 02, 2011

Få risker med att föda hemma, enligt stor brittisk studie

Ny studie om hemförlossningar! Läs mer här.

Hög tid att uppdatera rekommendationen om amningslängd

Livsmedelsverket har nyligen uppdaterat sina råd om amning och matintroduktion. Det är synd att de inte samtidigt passade på att se över råden gällande amningslängd. Det är viktigt att råd om kost och hälsa bygger på vetenskapliga rön, och i de flesta fall gör de också det. Vi rekommenderas bland annat att äta fisk tre gånger i veckan, att äta ett halvt kilo frukt och grönt varje dag, samt en daglig dos motion på 30 minuter. Långt ifrån alla svenskar följer idag dessa råd, men det är en saklig upplysning om vad som är ett hälsosamt val. Sedan är det upp till var och en, och tycker man inte om fisk är det ingen som tvingar en att köpa hem och tillaga en fiskrätt tre gånger i veckan.
När det kommer till amning verkar man ha resonerat annorlunda. Där har livsmedelsverket valt att göra en kulturell anpassning, och av rädsla för att provocera har man inte fullt ut vågat utforma råden utifrån gällande forskning. Världshälsoorganisationen WHO kom redan 2001 med väl underbyggda råd om helamning i 6 månader och därefter delvis amning i 2 år eller längre.Att det är just 2 år som rekommenderas för optimal hälsa, beror på att man har ett tillräckligt stort forskningsunderlag av ammade 2-åringar för att kunna fastställa vinsterna på populationsnivå. Inget talar för att amningens positiva effekter skulle upphöra efter just 2 år, antikroppar och näring i mjölken finns kvar så länge man fortsätter amma. Men det finns inte forskning på 3-åringar idag så att vi kan säga något säkert om hur amningen påverkar. Men upp till 2 år är det vetenskapligt säkerställt att fortsatt amning är positivt.Vinster med amning gällde t.ex. minskad risk för typ 2-diabetes, öroninfektioner, magsjuka och andra hälsoaspekter som i allra högsta grad gäller även I-länder såsom att reducera risken för bröstcancer hos modern. Detta är information som kvinnor har rätt att få, oavsett om och hur länge de sedan väljer att amma.Vid den svenska tillämpningen valde man istället att rekommendera delvis amning till 1-år eller längre, en siffra som förefaller att vara helt gripen ur luften. Eller kanske snarare hämtad från den svenska amningskulturen? I en artikel i tidningen Amningsnytt nr4/2003 om den då nya rekommendationen verkar orsaken till detta något oklar. John Perlhagen, överläkare från Livsmedelsverkets expertgrupp tillfrågas:


I den svenska rekommendationen om amning står också att det är fördelaktigt att amma hela det första levnadsåret eller längre. WHO säger två år eller längre. När når Sverige dit?

- Det tror jag inte vi orkar fram till, med hänsyn till småbarnsföräldrarna. Men det är ju inget som motsäger att man ammar i flera år, avslutar John Perlhagen.
I Dagens Nyheter 2003-10-06 tar John Perlhagen ut svängarna mer:
Varför har ni inte formulerat rekommendationen som Världshälsoorganisationen, att amma delvis i två år eller längre?

- Det motsätter jag mig. Hur orealistiska ska vi vara? Ska de kvinnor som inte klarar av att amma skuldbeläggas ännu mer?
Man kan tycka att det är en mycket märklig utgångspunkt för en folkhälsorekommendation. Ska vi höja BMI gränsen för övervikt från 25 till 30 också, eftersom så många är överviktiga idag och vi inte vill ge dem dåligt samvete heller? Jag kämpar själv med min övervikt och kost och det är verkligen jobbigt! Men råden måste utgå från fakta, och inte anpassas till kulturella normer av rädsla för att trampa på ömma tår.Kvinnor ska naturligtvis inte skuldbeläggas när amningen inte fungerat! Vården bär ett betydligt större ansvar för det ständigt ökande antalet amningsproblem, där de misslyckas med att stödja och hjälpa kvinnor som vill amma. Sedan projektet Amningsvänliga sjukhus lades ned 2003 har det skett ett trendbrott där amningsfrekvensen rasat år för år, och mycket kunde repareras genom att återuppta arbetet efter de 10 stegen.Frågan är vilka signaler samhället skickar genom att inte våga kommunicera att amning i 2 år eller längre har ett värde för kvinnors och barns hälsa. Vilket stöd ger vi i Sverige kvinnor som ammar enligt WHOs rekommendationer? Får de någon uppmuntran idag, eller känner de sig oftare motarbetade?

Bloglovin

Follow my blog with Bloglovin
Jag försöker lägga till min blogg på Bloglovin, så kan ni som vill följa mig där!