onsdag, juli 25, 2012

Fyra barnmorskor på förlossningsavdelningen i Helsingborg förbjuds att fortsätta hjälpa föräldrar att föda hemma.

Missa inte att skriva under uppropet om du vill stödja valfrihet inom förlossningsvården i Skåne:

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=6750&fb_ref=.UAnQ0Cb5SJY.like&fb_source=other_multiline#.UBBZr2GREQp

Här kan ni läsa om bakgrunden till hemförlossningsdebatten i Skåne:

http://www.sydsvenskan.se/sverige/barnmorskor-far-inte-stodja-hemmafodsel

Fyra barnmorskor på förlossningsavdelningen i Helsingborg förbjuds att fortsätta hjälpa föräldrar att föda hemma. Verksamheten är förtroendeskadlig, menar sjukhusledningen.

Motstånd mot hemmafödslar, mer ideologi än vetenskap

Eva Hansson ger i sin insändare i Sydsvenska dagbladet den 21 juli uttryck för en syn på förlossningar som jag upplever är vanlig idag. Det finns en övertro på teknik medan hemfödslar – som är ett mer vanligt förekommande alternativ i övriga Europa och USA -  i Sverige utmålas som något riskfyllt, och för att använda Eva Hanssons egna ord: ”gammalmodigt” och ”bakåtsträvande”.  Hon förespråkar att låta teknik och forskning visa vägen till ett säkert barnafödande.

Jag födde mitt tredje barn planerat hemma för 3 år sedan. Eftersom min familj bor i Stockholm och jag uppfyllde landstingets kriterier fick vi landstingsbidrag beviljat för kostnaden för barnmorskorna vilka även ordnade pappersarbetet. Det fungerade väldigt smidigt och blev en lugn start för vårt lilla barn. Landstingsbidrag borde betalas ut rättvist i hela landet, man ska inte behöva betala en hembarnmorska ur egen ficka när man får föda gratis på sjukhus.

Vi är långt ifrån några teknikfientliga bakåtsträvare, men för den som har satt sig in i det rådande forskningsläget är det tydligt att för en frisk kvinna med en normal graviditet är hemförlossning ett alternativ som är lika säkert som att föda på sjukhus. Detta faktum har slagits fast gång på gång i flera omfattande forskningsstudier! Senast 2011 där forskarna studerat drygt 64 000 brittiska födslar och inte såg någon ökad risk med hemfödsel med assisterande barnmorska hos friska mödrar som har fött barn tidigare. Samma slutsats kom Nederländska forskare fram till 2009 när de följt över en halv miljon (530 000!) gravida kvinnor.  Det här är bara två exempel, det finns fler, även en svensk doktorsavhandling som bland annat fann att risken för stora bristningar hos modern var avsevärt lägre hemma jämfört med på sjukhus.

Det förefaller som att motståndet mot hemfödslar idag bottnar i ideologi snarare än vetenskap.

I boken ”Föda barn : från naturligt till högteknologiskt” av Ulla Waldenström som är professor på Karolinska Institutet, framkommer även riskerna med den medikaliserade synen på födandet. Tekniken har gjort oss fartblinda och används rutinmässigt, även när det inte finns evidens för att den ökar säkerheten. Snarare tyder mycket på motsatsen. Vågar vi prata idag om hur t ex ryggbedövning ökar risken för olika komplikationer? Jag tänker då inte minst på behov av sugklocka och bristningar. 4 procent av alla svenska kvinnor som föder barn idag får en ändtarmsskada! Den utvecklingen kan knappast ses som ett framsteg.

Eva Hanssons insändare förde mina tankar till dokumentären "När Domus kom till stan" om 50-talets rivningshysteri som visades nyligen på SVT. Väl fungerande strukturer slogs sönder för att bereda väg för likriktning och kortsiktiga lösningar. De som protesterade kallades för bakåtsträvare och kördes över. Som en man uttryckte det i filmen: ”Tydligen var det just den här vägen man trodde då att utvecklingen måste ta.”

Man tror att utvecklingen måste ta en speciell väg, och gör sig blind för alternativen.

Ökad valfrihet är också en möjlig väg framåt, eller hur?


Cecilia Kauppi
Mamma till tre barn som fötts på ABC-enhet, sjukhus och hemma.